نویسنده = بصیرت، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه وضعیت تغذیه‌ای باغ‌های پرتقال تامسون‌ناول شرق مازندران با استفاده از روش تشخیص چندگانه

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1003-1011

مجید بصیرت؛ امید قاسمی؛ مهرداد شهابیان؛ سید مجید موسوی