نویسنده = صادقی، حسین
تعداد مقالات: 4
1. پیش‌بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوۀ انار با استفاده از روش غیرزیانبار پردازش تصویر

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 443-451

علی میرحسینی؛ حسین صادقی؛ حسین مرادی