نویسنده = شمشیری، محمد حسین
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تأثیر سالیسیلیک‌اسید بر انبارمانی میوه لیمو‌ترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1045-1059

مژده یوسفی؛ فاطمه ناظوری؛ سید حسین میردهقان؛ محمد حسین شمشیری


3. بررسی تنوع ساختارظاهری درون توده‌ای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال‌های حاصل از آن‌ها در رقم پسته بادامی ریز زرند

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-127

شیرین نصراله پور مقدم؛ حمید رضا کریمی؛ علی اکبر محمدی میرک؛ محمد حسین شمشیری