نویسنده = بالی لاشکی، خسرو
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ قابلیت ریزازدیادی جنسی و غیرجنسی برای کاهش دورۀ نونهالی ارکیدۀ فالانوپسیس

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 221-232

خسرو بالی لاشکی؛ روح انگیز نادری؛ سیامک کلانتری