نویسنده = عرب، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تیمار پس‏ از برداشت اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏ آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و کنترل عارضۀ خمیدگی ساقۀ گل‏دهندۀ ژربرا

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 279-290

محمد جواد نظری دلجو؛ احمد خلیقی؛ مصطفی عرب؛ رویا کرمیان؛ حمیده جابریان همدان


2. اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida cv. Napoli)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 217-225

راحله عدالتی مرفه؛ مصطفی عرب؛ روح انگیز نادری؛ محمود رضا روزبان