نویسنده = پاک کیش، زهرا
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر محلول‌پاشی پوترسین و نیترات پتاسیم در بهبود رشد رویشی و زایشی درخت به رقم اصفهان

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 275-285

مهسا احمدی پور رق آبادی؛ زهرا پاک کیش؛ وحید رضا صفاری