نویسنده = عبدالهی، حمید
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه اثرات پاکوتاه کنندگی دو پایه زالزالک و به روی چند رقم تجارتی گلابی

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 53-63

حمید عبدالهی؛ داریوش آتشکار؛ اسداله علیزاده