کلیدواژه‌ها = خیار
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر تنظیم ‏کننده ‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار (Cucumis sativus L.)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 859-868

ابوذر اسدی؛ علیرضا زبرجدی؛ محمد رضا عبداللهی


2. بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 601-611

سحر حیدرزاده؛ شاهرخ قرنجیک؛ علی دهستانی؛ داریوش شهریاری


3. بررسی رشد، عملکرد و کارایی مصرف آب در خیار گلخانه ای در شرایط مختلف رطوبت خاک با استفاده از تانسیومتر

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 285-292

علیرضا فرامرزپور؛ مجتبی دلشاد؛ مسعود پارسی نژاد


5. بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار و کرفس در کشت توأم

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389

نجمه زینلی؛ عبدالکریم کاشی؛ محمد رضا فتاحی مقدم