کلیدواژه‌ها = خیار
تعداد مقالات: 5
5. بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار و کرفس در کشت توأم

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389

نجمه زینلی؛ عبدالکریم کاشی؛ محمد رضا فتاحی مقدم