تأثیر باردهی و تغییر قندهای محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ بر بافت‌مردگی جوانۀ اولیۀ انگور

بیژن کاووسی؛ سعید عشقی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 501-509

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59812

چکیده
  بافت‌مردگی جوانۀ (Bud necrosis) یک ناهنجاری فیزیولوژیک در انگور است که منجر به مرگ جوانه­های بارور شده و عملکرد کاهش می­یابد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تغییر میزان قندهای محلول و نشاسته و ارتباط آن با بروز بافت­مردگی جوانۀ اولیه در انگور عسکری بود. آزمایش در تاکستانی با سن پانزده سال و نظام تربیت پاچراغی و فاصلۀ کاشت  5/2 × 3 ...  بیشتر

بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه‌ (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری

بیژن کاوسی؛ سعید عشقی؛ عنایت اله تفضلی؛ مجید راحمی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 349-356

چکیده
  مرگ جوانه اولیه (Primary bud necrosis) یک ناهنجاری فیزیولوژیکی است که موجب کاهش عملکرد در تاکستان‌ها می‌گردد. پژوهش حاضر به منظور تعیین زمان و شدت بروز مرگ جوانه و مطالعه تغییرات آناتومیکی در جوانه‌های در حال تکامل انگور در تاک‌های میوه‌دار و بی‌میوه رقم عسکری انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار ...  بیشتر