تهیه سازه برای ایجاد مقاومت همزمان به سه ویروس ‏PLRV، ‏PVX‏ و ‏CMV‏ در سیب زمینی از طریق ‏RNA Silencing

مونا بردبار؛ رضا درویش زاده؛ مقصود پژوهنده

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 351-369

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.298680.1775

چکیده
  سیب‌زمینی در جهان از نظر تولید پس از گندم، برنج و ذرت در جایگاه چهارم اهمیت قرار دارد. به دلیل تکثیر رویشی، ویروس‌ها از عوامل بیماریزای مهم در سیب­زمینی محسوب می­شوند. در گیاهان، خاموشی RNA یک ساز و کار دفاعی علیه ویروس‌هاست. تحقیقات زیادی برای ایجاد مقاومت به ویروس‌ها با خاموش کردن ژن­های خاص آنها صورت گرفته است، اما در نهایت ...  بیشتر