تأثیر عمق و روش آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی خرمای هلیلی در میناب

یعقوبعلی کرمی

دوره 51، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 427-440

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.273197.1579

چکیده
  به­منظور بررسی سیستم آبیاری و مطالعه آب مورد نیاز خرما رقم هلیلی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عامل اول روش آبیاری به دو صورت (سطحی و قطره­ای) بعنوان کرت اصلی و عامل دوم عمق آب آبیاری در دو سطح (75 و 100 درصد تبخیر از تشتک کلاس A) به­عنوان ...  بیشتر

مناسب‌ترین میزان مصرف آب در درخت لیموترش (‏Citrus aurantifolia‏) به روش آبیاری قطره‌ای ‏در شهرستان میناب

یعقوبعلی کرمی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 779-790

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.264234.1505

چکیده
  به‌منظور تعیین مناسب‌ترین میزان مصرف آب در درخت لیمو‌ترش (Citrus aurantifolia) پژوهشی سه ساله در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی از سال 1385 تا 1387 به‌روش آبیاری قطره‌ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان میناب اجرا شد. تیمارها شامل چهار مقدار مصرف آب: I1 (مصرف آب آبیاری به­میزان 100 درصد نیاز آبی گیاه)، I2(I1 25% + تیمار اول)، I3(I1 25% - تیمار اول) و I4(I1 ...  بیشتر