نویسنده = اکبری، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‌های کیفی روغن پنج رقم زیتون در منطقه طارم زنجان

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 925-937

فرهاد اکبری؛ رضا فتوحی قزوینی؛ مهدی طاهری؛ آرش محمدی