نویسنده = خلیلی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عامل‌های اقلیمی بر برخی ویژگی‌های کیفی میوۀ پرتقال تامسون ناول در استان مازندران

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-47

علی محمد خورشید دوست؛ فریبرز زارع نهندی؛ اعظم خلیلی