نویسنده = عبدی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ریخت‌شناختی برخی تمشک‌های سیاه بی‌خار مازندران

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 279-290

ناهید عبدی؛ حسین مرادی؛ مهدی حدادی نژاد