نویسنده = دانشور، حدیثه
تعداد مقالات: 1
1. اثر مدیریت تغذیه (معدنی و آلی) بر میزان نیترات، ماندگاری و کیفیت پس از برداشت کرفس تازه برش‌یافته (Apium graveolens L.)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 635-645

حدیثه دانشور؛ مصباح بابالار؛ مجتبی دلشاد؛ لیلا تبریزی رائینی