نویسنده = سرشتی، عبدالکریم
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیش‌تیمار بذر گاوزبان بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی نشا در شرایط تنش شوری

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 839-843

عبدالکریم سرشتی؛ پژمان مرادی؛ ابراهیم هادوی