نویسنده = دانشور، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. اندام‏زایی مستقیم گیاه گل ساعتی (Passiflora caerulea L.) با استفاده از ریزنمونه‏های برگ و دمبرگ

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 375-382

مرضیه جعفری؛ محمد حسین دانشور؛ امین لطفی جلال آبادی