نویسنده = دریلی، ستار
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های میوه‌شناختی برخی از نژادگان‌های زالزالک در استان آذربایجان غربی

دوره 48، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 689-700

ستار دریلی؛ حمید حسن پور؛ علیرضا فرخزاد