نویسنده = رحیم خانی، رخساره
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ ویژگی‌های بیوشیمیایی و کیفی میوۀ برخی نژادگان‌های ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica L.) گرگان

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 413-421

رخساره رحیم خانی؛ فریال وارسته؛ اسماعیل سیفی