نویسنده = احمدی، پریا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر ویژگی‌های کمی و کیفی درختان سیب رقم‌های گلاب‌‌کهنز و گرانی اسمیت

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 93-103

مصباح بابالار؛ پریا احمدی؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه