نویسنده = فیضیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش خشکی، سوپرجاذب و کود دامی بر صفات زراعی و شیمیایی در بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.))

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1061-1072

هادی شهبازی نژاد؛ محمد فیضیان؛ بهمن زاهدی؛ یحیی پرویزی