نویسنده = زارع نهندی، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوع پلی آمین بر انبارمانی میوه آلو، رقم ‘شابلون’

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 649-658

صبا شکراله فام؛ جعفر حاجی لو؛ فریبرز زارع نهندی