نویسنده = برنا، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پاسخ به تنش کم‌آبی بوم‌جور‌های دم‌شیر بر پایۀ شاخص‌های تحمل تنش، عملکرد مادۀ خشک و اسانس

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1001-1012

فاطمه برنا؛ وحیده ناظری؛ مجید شکرپور؛ فاطمه غازیانی