نویسنده = رضوی پور، تیمور
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوع بستر و مدت کمپوست‌سازی بر بازدۀ زیست‌توده و ویژگی‌های کیفی قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus)

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 693-701

الهام رمضانی؛ جمالعلی الفتی؛ تیمور رضوی پور