نویسنده = امیری، محمد اسماعیل
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی برخی از ارقام جدید گیلاس در شرایط آب‌و‌هوایی کرج

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-25

اکرم اکبری؛ ناصر بوذری؛ محمد اسماعیل امیری؛ کاظم ارزانی