نویسنده = ذوالفقاری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده‌های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 993-1002

مریم بدوی؛ محمد محمودی سورستانی؛ مریم ذوالفقاری؛ علی اشرف جعفری