نویسنده = فرخیان فیروزی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر محلول‌پاشی آهن بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی و نورساختی گیاه ریحان مقدس (Ocimum sanctum)

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 543-552

محمد محمودی سورستانی؛ امل مقدم؛ احمد فرخیان فیروزی