نویسنده = قاسمی عمران، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. تنوع مورفولوژیک تمشک‏های سیاه در مناطقی از استان مازندران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 333-343

مهدی حدادی نژاد؛ سمیه قاسمی عمران؛ فاطمه عظیمی آهنگری