نویسنده = عسکری، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت پس از برداشت میوة گلابی (Pyrus communis) رقم اسپادونا

دوره 45، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 225-234

مرجان السادات حسینی؛ مصباح بابالار؛ محمد علی عسکری