نویسنده = رحیمی، ساره
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تیمار پوتریسین به روش غوطه‏ وری تحت فشار بر کیفیت پس از برداشت دو رقم انگور (Vitis vinifera)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-149

ساره رحیمی؛ سید حسین میردهقان؛ مجید اسماعیلی زاده