نویسنده = سوخت سرایی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های اکسیداتیو در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 85-98

رضا سوخت سرایی؛ علی عبادی؛ سید علیرضا سلامی؛ حسین لسانی