نویسنده = عرفانی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‏‌ها و گونه‏‌‌های گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-21

جواد عرفانی؛ علی عبادی؛ حمید عبدالهی؛ محمد رضا فتاحی مقدم