نویسنده = احمدی پور رق آبادی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محلول‌پاشی پوترسین و نیترات پتاسیم در بهبود رشد رویشی و زایشی درخت به رقم اصفهان

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 275-285

مهسا احمدی پور رق آبادی؛ زهرا پاک کیش؛ وحید رضا صفاری