نویسنده = اصغری زکریا، رسول
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محیط‌های کشت و تنظیم‌کننده‌های مختلف بر استقرار درون‌شیشه‌ای و تولید متابولیت‌های ثانویه گیاه Vaccinium arctostaphylos L.

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 435-448

مهران نوروزپور؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ پریسا شیخ زاده مصدق