نویسنده = کیامرثی، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحمل سرما در چند رقم انگور و ارتباط آن با بافت‌مردگی جوانه

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 105-117

سعید عشقی؛ مسلم کیامرثی