نویسنده = سلیمی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع مورفولوژیک توده¬های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایران

دوره 44، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 227-243

محمد مقدم؛ رضا امید بیگی؛ اعظم سلیمی؛ محمد رضا نقوی