نویسنده = حسنی، داراب
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-30

حامد بلانیان؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی؛ داراب حسنی