نویسنده = حسامی، عبدالعلی
تعداد مقالات: 1
1. اثر سیستم‌های تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و کیفیت کیوی

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-97

مهتاب مرادی دیگه سرا؛ عبدالعلی حسامی؛ محمود قاسم نژاد