نویسنده = اسماعیلی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه گزانگبین (Astragalus adscendens Boiss and Haussk) با جوانة انتهایی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 245-255

قاسم اسماعیلی؛ مجید عزیزی؛ حسین آرویی؛ لیلا سمیعی