نویسنده = آق خانی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 487-495

حسن صدرنیا؛ اسماعیل یامپی؛ محمد حسین آق خانی