نویسنده = برمه، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربرد برگی کائولین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتون

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 161-168

لیلا برمه؛ نوراله معلمی؛ سیدمحمدحسن مرتضوی