نویسنده = زارعی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اسید سالیسیلیک و تیامین بر گلدهی و صفات ریخت‌‌شناختی گل شاخه بریدۀ مریم در دو نظام آبکشتی و کشت در خاک

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 231-241

مهرداد باباربیع؛ حسین زارعی؛ سیما بادلی؛ وحید ملازاده