نویسنده = شور، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 125-133

سمیه شیربانی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور