نویسنده = عظیم خانی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی گوناگونی ژنتیکی ژنوتیپ های انار(Punica granatum) طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 109-118

ولی ربیعی؛ مینا سعادتی؛ رقیه عظیم خانی؛ سجاد جعفری؛ سمیه محمدی