نویسنده = سقلی، طاهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت خود و دگرسازگاری در چند رقم تجارتی هلو در شرایط اقلیمی کرج

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 95-107

طاهر سقلی؛ علیرضا طلایی؛ علی ایمانی