نویسنده = حطری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی L.) tenuior Ziziphora ( در ایران با استفاده از نشانگر مولکولیRAPD

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 337-344

زهرا حطری؛ ذبیح اله زمانی؛ وحیده ناظری؛ لیلا تبریزی