نویسنده = پوراحمدی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کاربرد بنزیل آدنین و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنین

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 267-274

ابراهیم پوراحمدی؛ علی عبادی؛ منصور امیدی؛ علیرضا رحیمی