نویسنده = علیزاده، اسداله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثرات پاکوتاه کنندگی دو پایه زالزالک و به روی چند رقم تجارتی گلابی

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 53-63

حمید عبدالهی؛ داریوش آتشکار؛ اسداله علیزاده