نویسنده = کیان امیری، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از پایه های پاکوتاه کننده سیب با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 43-52

شهلا کیان امیری؛ محمد اسماعیل حسنی؛ ذبیح اله زمانی