نویسنده = شجاعی، خاطره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 13-22

خاطره شجاعی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ احمد نظامی